Donny Tedjo Blog

Saturday, May 28, 2005

Power Résistance gegen Kollaborateure

Gauloises_2Was ist "Doel Aktie und Massen Aktie"?, auf hollandisch wuerde als "overzicht van acties en activiteiten" dass bedeutet tue keine Aktivitaeten und Aktionen die koenen unsere grosse Agende ruiniert koenen.Nicht gegen die Regierung aber kritisiert den nicht aleine sondern duerch den Partie die in Wirklichtkeit sitz als opossitionen und keine von seine Mitglied spielt als kolaborateur Macht.Es arbeitete ganz gut, Joscha Fischer ist ein beispiel dafuer er war mals von die Gruene und war sogar den fuehrer von Anti Kriegs bewegung gegen die Vietnam Kriegs, den Clinton, Blair ist genauso, so Arbeiten die Social Demokrat Struggel. Und nicht vergessen wir sind immer nocht an den Richtige Weg und an der Richtige Fuehrer so gemeinschaft wir wuerden noch immer Staerke fuer die Zufunft unsere Welt.Es ist eine beispiel von unsere HB IX, der immer hoert sein Herzt mehr als sein Ohrs.Jogjakarta, 26 Maart 1949.

HAMENGKOE BOEWONO IX
Kepada Jth. Mr.Sudjono.
Oranje Boulevard.
Djakarta.

MERDEKA

Bersama ini saja mengutjapkan diperbanjak trima kasih atas kiriman sigaretten dan delegasiestukken; semua itu telah saja trima.Ik heb al maanden op rokok kretek moeten leven, dus deze Philips Morris was mij zeer welkom.
...usw.

De week voor 1 Maart had ik het gevoel, dat de bom tusschen mij an de Belanda zal uitbarsten, want de spanning, juist doordat ik nog geen van hen heb ontvangen werd hoe langer hoe grooter. Banjak provocatie's, dan als de grootste stunt; de panjerbuan van Kapatian,die zij heelemaal leegeroofd hebben.Toen dat gebeurde, dacht ik, mijn huis is hun eerstvoelgende object.Ik had gelijk ook. ik een Unci-observer geroepen.Hazelett(amercan), die mij reed tevoren heeft laten zeggen,dat hij graag wou spreken, heb ik laten komen en hem,expres, openlijk en demonstratief deftig ontvangen,zoodat iedereen het zag.
...usw.

Om 8.30ouur rumah saja dikepung.In het noorden drie tanks,inhet zuden brencarriers en gewidig veel soldaten en officieren.
Om 11.30 kwamen vijf jagers.Ze cirkelden steeds boven mijn huis of mankte duikvluchten op de kraton(intimidatie) Djam 12.- tepat Genraal Mijr datang,dengan: Angenent(recomba Dj.Tengah),van Langen,Stok,dari MP,dan adjudant dari General en van van Langen.
Mereka duduk,lantas Djendralnja bitjara, pokok ialah:
1.sedari 19 Dec. sampai sekarang banjak korban,baik dari rakjat maupun dari tentera Belanda.Itu jang tanggung djawab "Uwe Hoogheid".
2.mereka mempunjai bukti2 jang terang,bahwa saja melakukan,geen pasieve,maar een actieve,en zelfs zeer actieve non-cooperasie.
Pertanjaan mereka (dan harus saja djawab dengan ja atau tidak)
Bent U bereid deze actieve non-coopertieve houding in den vervolge telaten varen ja of neen.(ini dua kali herhaald).
Djawaban saja:
Tentang tanggung djawab, dat wijs ik pertine van de hand, ik heb Uniet gervraagd om in Jogja te komen.Wat het tweede betreft,hebt U soms een andere houding van mij verwacht? Maar hee het ook zij hetgeen gisteren gebaurd is voor mij een beleediging, die ik zoo maar zal slikken.Het was zuiver provocatief optreden en dat laat ik niet zoo maar over mijn hoofd gaan.(ik heb noogmaals herhaald en gewezen op de iuttlantingen van van Langen en Stok).
Daarom: IK BEN VAN PLAN OM VOORBEREIDINGEN TE TREFFEN OM AF THE REDEN en indien het zoever komt dan is het Uw schuld en Uw verantwoording.
...usw

Sekianlah peristiwa 1 maart.Daarvoor haden ze al vele malen en op allerlein manieren geprovoceerd.maar ik bleef zwijgen.
Geliev deze brief ook aan Leimena en natsir te laten lezen, untuk menghindarkan salah faham omtrent mijn houding.
...usw